Văn bằng 2

Tuyển sinh Văn bằng 2

Học bổng toàn phần New Zealand – Cơ hội, thách thức ứng viên Việt vươn tầm

New Zealand Asean Awards là chương trình học bổng toàn phần dành cho sinh viên các bậc sau Đại học tại khu vực Đông Nam Á đến từ Chính phủ New Zealand. Học bổng dành cho mọi ứng viên đến từ tất cả các ngành. Đây vừa là cơ hội nhưng đồng thời cũng là […]