Liên Thông

Liên Thông Tuyển sinh Tuyển sinh Đại học

Đổi mới của Bộ về thời lượng các môn học phổ thông

Đổi mới giáo dục đang là vấn đề cấp bách nhất hiện nay vì chất lượng giáo dục của nước ta tương đối thấp so với nhiều nước trong khu vực. Trong bản dự thảo mới nhất (bản dự thảo ngày 21/7) của Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể, đã có một sự […]

Liệu có nên bỏ cộng điểm khuyến khích trong tuyển sinh lớp 10
Liên Thông Tuyển sinh

Liệu có nên bỏ cộng điểm khuyến khích trong tuyển sinh lớp 10

Hiện nay, rất nhiều phụ huynh, học sinh đồng ý bỏ cộng điểm khuyến khích trong tuyển sinh lớp 10 để kỳ thi diễn ra một cách khách quan, công bằng hơn. Tuy nhiên, ý kiến này cũng gây nên nhiều tranh cãi vì cũng phần đông cho rằng nên để lại. Với đề xuất […]