Liên Thông Tuyển sinh Tuyển sinh Đại học

Đổi mới của Bộ về thời lượng các môn học phổ thông

Đổi mới giáo dục đang là vấn đề cấp bách nhất hiện nay vì chất lượng giáo dục của nước ta tương đối thấp so với nhiều nước trong khu vực. Trong bản dự thảo mới nhất (bản dự thảo ngày 21/7) của Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể, đã có một sự thay đổi lớn nhất trong kế hoạch giáo dục, đặc biệt là ở tên gọi các môn học cũng như thời lượng học tập ở từng cấp học.

Cùng xem qua về bản dự thảo:

Cấp tiểu học: Lựa chọn học ngoại ngữ từ lớp 1

Đây chính là điểm thay đổi lớn nhất của cáp tiểu học. Thay vì các môn học đồng đều như trước thì hiện tại chỉ còn phân chia thành 2 loại: Môn học, hoạt động bắt buộc và môn học tự chọn.

Đổi mới của Bộ về thời lượng các môn học phổ thông

Cấp THCS: Giảm thời lượng học tập

Cấp Trung học cơ sở (THCS) các môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1 không có sự thay đổi.

Đổi mới của Bộ về thời lượng các môn học phổ thông

Tuy nhiên, môn Giáo dục Công dân, thời lượng học ở các lớp 8, 9 giảm từ 52,5 tiết/năm xuống còn 35 tiết năm, giống các lớp 6, 7.

Môn Tin học giảm từ 52,5 tiết/năm giảm xuống còn 35 tiết.

Môn Công nghệ và Hướng nghiệp đổi tên thành môn Công nghệ. Thời lượng ở các lớp 6, 7 giảm từ 52,5 tiết/năm xuống 35 tiết/năm, ở các lớp 8, 9 giảm từ 70 tiết/năm xuống 52 tiết/năm.

Thời lượng các môn Giáo dục thể chất, Nghệ thuật không thay đổi. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo đổi tên thành Hoạt động trải nghiệm.

Mỗi môn học Công nghệ, Tin học, Giáo dục thể chất được thiết kế thành các học phần; Hoạt động trải nghiệm được thiết kế thành các chủ đề; học sinh được lựa chọn học phần, chủ đề phù hợp với nguyện vọng của bản thân và khả năng tổ chức của nhà trường.

Thời lượng Nội dung giáo dục địa phương ở cấp THCS được tách riêng với khoảng 35 tiết/năm. Các môn tự chọn gồm Tiếng dân tộc thiểu số và Ngoại ngữ 2 với thời lượng là 105 tiết/năm.

Điểm mới đáng chú ý đó chính là nội dung hướng nghiệp được đưa vào từ cấp THCS. Đây cũng được xem như là điểm sáng trong giáo dục vì học sinh ở lớp 9 cũng đã định hướng được cho tương lai, ước mơ của mình.

Với cách tổ chức kế hoạch giáo dục mới, thời lượng giáo dục của cấp THCS giảm từ 58-78 tiết/năm so với dự thảo cũ.

Cấp THPT: Định hướng nghề nghiệp từ lớp 10

Cấp THPT được gọi là giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp có sự thay đổi lớn và quan trọng đối với học sinh.

Đổi mới của Bộ về thời lượng các môn học phổ thông

Nổi bật nhất là dự thảo mới không tách cấp học này thành 2 giai đoạn với 2 tính chất (dự hướng và định hướng nghề nghiệp) như dự thảo trước mà sẽ gộp chung thành một giai đoạn thông suốt từ lớp 10 đến lớp 12.

Cụ thể, giai đoạn này bao gồm các môn học bắt buộc là Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Hoạt động trải nghiệm, Nội dung giáo dục địa phương.

Trong đó, môn Giáo dục thể chất được thiết kế thành các học phần riêng, học sinh tự do lựa chọn miễn sao phù hợp với nguyện vọng của bản thân và khả năng tổ chức của nhà trường.

Các môn học được lựa chọn theo định hướng nghề nghiệp gồm 3 nhóm môn:

– Nhóm Khoa học xã hội: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật.

– Nhóm Khoa học tự nhiên: Vật lý, Hóa học, Sinh học.

– Nhóm Công nghệ và Nghệ thuật: Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật.

Nội dung mỗi môn học thuộc nhóm này được thiết kế thành các học phần riêng và học sinh lựa chọn theo khả năng của bản thân. Học sinh chọn 5 môn học từ 3 nhóm môn học trên, mỗi nhóm chọn ít nhất 1 môn.

Các chuyên đề học tập: Mỗi môn học Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật có một số chuyên đề học tập tạo thành cụm chuyên đề học tập của môn học giúp học sinh tăng cường kiến thức và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức giải quyết những vấn đề của thực tiễn, đáp ứng yêu cầu định hướng nghề nghiệp.

Thời lượng dành cho mỗi chuyên đề học tập từ 10 đến 15 tiết; tổng thời lượng dành cho cụm chuyên đề học tập của một môn là 35 tiết.

Ở mỗi lớp 10, 11, 12, học sinh chọn 3 cụm chuyên đề học tập của 3 môn học phù hợp với nguyện vọng của bản thân và điều kiện tổ chức của nhà trường.

Dự thảo chương trình mới của Bộ cũng quy định, các trường có thể xây dựng các tổ hợp môn học từ 3 nhóm môn học và chuyên đề học tập nói trên để vừa đáp ứng nhu cầu của người học vừa bảo đảm phù hợp với điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường.

Học sinh có thể đăng ký học ở một cơ sở giáo dục khác những môn học và chuyên đề học tập mà trường học sinh đang theo học không có điều kiện tổ chức dạy.

Về thời lượng giáo dục, nhìn chung các môn học ở khối lớp 11-12 của dự thảo mới giảm khá nhiều so với dự thảo cũ kể các các môn học bắt buộc cũng như tự chọn. Tổng số tiết học của cấp THPT là 1015 tiết/năm, trung bình 29 tiết/tuần.

Như vậy, với thời lượng học tập của bản dự thảo mới đề ra hy vọng sẽ giúp cho học sinh phát huy được năng lực, sở trường cá nhân đáp ứng với yêu cầu phát triển con người, giáo dục trong thời đại mới.

Tham khảo: Vietnamnet

5 (100%) 5 votes

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *